Min Strategi

Jag väljer ut några aktier och köper 3-5 stycken olika för att sedan sälja när jag nått mitt mål på 4%. Kan även hända att jag köper och säljer flera gånger under månaden så att jag når målet.

  • Första månaden 2020-09-11 till 2020-10-12 slutade på +4.13%
  • Andra månaden 2020-10-13 till 2020-